Riskklassning

Livsmedelskontrollen är baserad på de risker som finns i verksamheten. Därför måste alla verksamheter riskklassas för att miljönämnden ska kunna komma fram till hur mycket kontrolltid varje enskild verksamhet behöver ha.

Riskklassificeringen består av följande delar:

  • Vilken typ av verksamhet och vilka livsmedel som du hanterar
  • Storleken på produktionen
  • Om maten ska ätas av känsliga grupper (till exempel skolbarn som behöver specialkost, sjukhuspatienter eller förskolebarn)

Vid riskklassningen kan du få ett kontrolltidstillägg ifall du ansvarar för information till konsumenter om de livsmedel du säljer.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?