Riskklassning

Livsmedelskontrollen är baserad på de risker som finns i verksamheten som kontrolleras. Hur mycket kontroll varje livsmedelsverksamhet behöver, bestäms av riskklassningen.

Riskklassning från 2024

Från 1 januari 2024 införde Livsmedelsverket en ny modell för riskklassning och beräkning av kontrollfrekvens för livsmedelsverksamheter. För att få din nya riskklassning på plats i tid behöver du lämna in nya uppgifter till miljöförvaltningen via vår e-tjänst. Vi behöver uppgifter från alla livsmedelsverksamheter som är registrerade hos miljönämnden. Uppgifterna ska du lämna in via vår e-tjänst.

Så här skickar du in uppgifter

  • Logga in i e-tjänsten och legitimera dig med e-legitimation.
  • Du behöver kunna ange vem som driver verksamheten (aktör), uppgifter om anläggningen, verksamhetens inriktning, aktiviteter, produktgrupper, storlek och eventuell tredjepartscertifiering av verksamheten innan du skickar in.
  • Du kan inte lämna in dina uppgifter med en blankett. Om du behöver hjälp att fylla i e-tjänsten kan personal på Helsingborgs kontaktcenter hjälpa dig. Tänk på att det är du som ansvarar för att uppgifterna om din verksamhet stämmer. Här hittar du kontaktuppgifter och öppettider till kontaktcenter.
  • Vi tar ut en avgift på 607 kronor som motsvarar 30 minuters handläggningstid för att hantera dina uppgifter om riskklassningen.
  • Om du inte skickar in uppgifterna i tid kommer vi att göra en egen uppskattning av riskklassningen utifrån de uppgifter vi redan har. Tycker du att den blir fel, kan du överklaga beslutet hos miljönämnden.

Innan året är slut ska vi ha skickat ut beslut enligt den nya riskklassningsmodell till alla livsmedelsverksamheter i Helsingborg. På beslutet står dina uppgifter och vilken ny kontrollfrekvens din verksamhet kommer att få.

Riskklassning till och med 2023

Kontrolltiden för en verksamhet beror på vilka risker den innebär för människors hälsa och miljön, den så kallade riskklassningen. Riskklassningen styrs bland annat av:  

  • Vilken typ av verksamhet och vilka livsmedel som du hanterar.
  • Storleken på produktionen.
  • Om maten ska ätas av känsliga grupper (till exempel skolbarn som behöver specialkost, sjukhuspatienter eller förskolebarn). 
  • Om du ansvarar för information till konsumenter om de livsmedel du säljer. 
  • Resultat vid tidigare kontroller. 

Utifrån riskklassningen får din verksamhet en tid för planerad kontroll, som är det genomsnitt timmar som din verksamhet kommer att kontrolleras varje år, sett över en treårsperiod. Högre risk innebär mer kontrolltid i verksamheten och lägre risk mindre kontrolltid. Detta betyder att livsmedelsverksamheter som sköts på samma sätt med samma risker, ska få samma uppskattade kontrolltid. Kontakta din handläggare för att få veta mer om riskklassningen av din verksamhet.  

Erfarenhetsklassen påverkar din avgift

Tiden för planerad kontroll (kontrolltiden) och den avgift du betalar för nedlagd tid i kontrollärendet påverkas av resultatet från tidigare kontroller och vilken erfarenhet miljöförvaltningen har av din verksamhet. 

En livsmedelsverksamhet kan bli placerad i erfarenhetsklass A, B eller C. Alla nya verksamheter blir först placerade i erfarenhetsklass B, som är normalläget. När vi gjort kontroll på din verksamhet gör vi en bedömning av hur väl du sköter den. Det kan innebära att vi ändrar din erfarenhetsklass utifrån Livsmedelsverkets kriterier för erfarenhetsklassning 

Din verksamhet kan bli placerad i erfarenhetsklass A kommande år om du endast har någon enstaka avvikelse vid kontrollen och i övrigt fungerande rutiner för säker livsmedelshantering där du själv upptäcker brister och åtgärdar dem. Det innebär att du får hälften så lång kontrolltid och därmed halva kontrollavgiften jämfört med normalläget.  

Om du har fler återkommande avvikelser kan du behöva mer ordinarie kontrolltid. Då kan du bli placerad i erfarenhetsklass C kommande år. Det innebär att kontrolltiden ökar med 50 procent, och att kontrollavgiften därmed höjs med 50 procent jämfört med normalläget. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00