Avgifter för livsmedelsföretag

Din livsmedelsverksamhet betalar en engångsavgift för att bli registrerad hos miljönämnden. Sedan betalar du för planerade och eventuella uppföljande kontroller som miljöförvaltningen gör i din verksamhet. Avgiften baseras på tiden varje ärende tar efter att kontrollen är gjord.

Du betalar efter kontrollen och för tiden ärendet tar

1 januari 2022 ändrades systemet för livsmedelsavgiften i Helsingborgs stad. Ändringen gäller alla livsmedelsverksamheter och gör att du inte längre får en faktura från miljöförvaltningen i början av året med en årlig avgift för planerad kontroll. Istället baseras avgiften på tiden (antal timmar) som har lagts ner i varje kontrollärende. Du betalar efter att kontrollen har gjorts i din verksamhet och enligt gällande timavgift, så kallad efterhandsdebitering.

I tiden för varje kontrollärende räknas miljöinspektörens förberedelser, kontroll och efterarbete i ärendet. Det handlar till exempel  om att planera kontrollens innehåll utifrån tidigare kontrollresultat och aktuella kontrollplaner, kontrollera företagsuppgifter,  granska redovisningar, göra bedömningar, ta beslut och skriva kontrollrapport. Du betalar alltså för den tid som totalt har lagts ner i ärendet och inte bara för den tid som inspektören är på plats i din verksamhet, precis som tidigare.

Vid riskklassningen har du fått en kontrollfrekvens som är det antal tillfällen din verksamhet kommer att kontrolleras sett över en period på fem år. Hur lång tid varje kontrolltillfälle tar med efterarbete i ärendet och vilken avgift du får betala efteråt, påverkas av:  

  • risk- och erfarenhetsklassningen av din verksamhet
  • vilka områden som ska kontrolleras eller följas upp
  • hur förberedd du och din personal är för kontrollen
  • hur välskött verksamheten är
  • vad som behöver granskas och bedömas
  • om miljönämnden behöver besluta om åtgärder i verksamheten.

Aktuell timavgift för livsmedelskontroll

Vid varje nytt år höjs timavgiften för att följa kommunens kostnadsutveckling enligt ett kommunindex från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Vad timavgiften eller taxan blir för nästa år beslutas i miljönämnden i november.

Följande taxa gäller från och med 1 januari 2024:

  • Timavgift: 1478 kronor.
  • Timavgift för anmälan om registrering av livsmedelsanläggning: 1266 kronor.

Indexuppräkning av livsmedelstaxan för 2024 (pdf, 250 kB)

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel (pdf, 311 kB)

Avgift för att registrera innan du startar

Alla livsmedelsverksamheter behöver vara registrerade hos miljönämnden. Du skickar in din anmälan till miljöförvaltningen senast två veckor innan start och betalar en fast avgift som motsvarar 1,5 timmes handläggningstid. Det blir en avgift på 1899 kronor med 2024 års taxa för registrering av livsmedelsanläggning. Vissa verksamheter måste bli godkända av Livsmedelsverket innan de får starta, till exempel slakterier, mejerier och fiskerianläggningar.

Avgift för uppföljande kontroll

Om din livsmedelsverksamhet inte följer lagstiftningen kan miljöförvaltningen behöva göra en eller flera uppföljande kontroller för att säkerställa att din verksamhet har gjort åtgärder. Du betalar för den tid (antalet timmar) som lagts ner enligt gällande timavgift på 1478 kronor.

Avgift för att utreda upplysningar och RASFF-meddelanden

Exempel är anmälningar från allmänheten om misstänkt matförgiftning eller brister i en verksamhet som sedan utreds av miljöförvaltningen. Ett annat är utredning som görs efter ett meddelande i systemet för snabb varning (RASFF) som är nödvändig för att spåra eller återkalla varor efter att en aktör fått varningen. Timavgiften för att utreda upplysningar och följa upp RASFF-meddelanden är 1478 kronor.

Avgift för import- och exportkontroll

För att kontrollera import och export av olika varor enligt lagstiftningen, och ta prover på importerade livsmedel, tar miljönämnden ut en timavgift för den tid (antalet timmar) som har lagts ner i ärendet. Timavgiften för import- och exportkontroll är 1478 kronor.

Avgift för riskklassning

För att kunna beräkna er verksamhets kontrollfrekvens tar vi ut en avgift som motsvarar 30 minuters handläggningstid. Det blir en avgift på 633 kronor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00