Avgifter tillstånd och tillsyn

Här kan du se vad det kostar att ansöka om olika sorters serveringstillstånd och anmäla förändringar i verksamheten samt vad tillsynen kostar. Avgifterna gäller 2019.

Indexuppräkning

Avgifterna för tillstånd och tillsyn knyts till arbetskostnadsindex och omräknas varje år den 1 januari. Omräkningen avrundas till närmaste hundratal kronor.