Avgifter

Här kan du se vad det kostar att ansöka om olika sorters serveringstillstånd och anmäla förändringar i verksamheten samt vad tillsynen kostar. Avgifterna gäller 2017.

Ansökan stadigvarande tillstånd

Ansökan stadigvarande tillstånd

ÄrendetypAvgift i kronorkommentar
Nytt stadigvarande tillstånd11 700
Ändring i stadigvarande tillståndtid, lokal uteservering2 800
Enklare ändring i stadigvarande tillstånd1 600
alkoholsortimentKostnadsfritt
Tillfällig ansökan för de som har stadigvarande tillståndtid, lokal, uteservering2 200
Tillfälligt gemensamt serveringsutrymme1 dag3 100Förutsätter tidigare tillstånd
mer än 1 dag5 700Förutsätter tidigare tillstånd

Ansökan tillfälliga tillstånd

Ansökan tillfälliga tillstånd

ÄrendetypAvgift i kronor
Till allmänheten1 dag3 100
mer än 1 dag5 700
Till slutet sällskap1 dag1 100
mer än 1 dag2 200
För provsmakning1 100

Anmälningar

Anmälningar

ÄrendetypAvgifter i kronorKommentar
Ändring av ägarenya ägare till 50 procent eller mer10 300
nya ägare till mindre än 50 procent5 500
Ändring av driftsansvarig/styrelse4 300
Kryddning av snaps1 000Förutsätter tidigare tillstånd
ProvsmakningKostnadsfrittFörutsätter tidigare tillstånd
Roomservice1 000
Minibar1 000
Enklare ändring i nuvarande lokalKostnadsfritt

Övrigt

Övrigt

ÄrendetypAvgift i kronorKommentar
Utebli från kunskapsprov utan avanmälan, komma försent eller sakna giltig legitimation500
Förseningsavgift restaurangrapport500Per påminnelse

Avgifter för tillsyn

Varje serveringsställe betalar en fast tillsynsavgift på 3.600 kronor per år. Undantag görs för vårdboende och liknande serviceinrättningar. Utöver den fasta tillsynsavgiften betalar du varje år en rörlig avgift som baseras på inköp av alkohol. Försäljningen ska redovisas varje år i restaurangrapporten.

Tillsynsavgift beräknad på volym (fast avgift 3 600 kronor)

Avgifter för tillsyn

Inköpt antal literAvgifter i kronor (exklusive fast avgift)Avgift i kronor (inklusive fast avgift)
0-169 liter1 3004 900
170-337 liter2 7006 300
338-506 liter5 7009 300
507-1000 liter8 50012 100
1001-1500 liter11 40015 000
1501-2000 liter14 20017 800
2001-2500 liter17 00020 600
2501-3000 liter19 90023 500
3001-3500 liter22 70026 300
3501-4050 liter25 60029 200
4051 liter eller mer 28 40032 000

Servering efter 01:00

Om du har serveringstid utöver normaltiden, det vill säga efter klockan 01:00, får du en extra tillsynsavgift på 1000 kronor per timme.

01:00-02:00 = 1000 kronor
02:00-03:00 = 2000 kronor
03:00-04:00 = 3000 kronor
04:00-05:00 = 4000 kronor

Indexuppräkning

Avgifterna för tillstånd och tillsyn knyts till arbetskostnadsindex och omräknas varje år den 1 januari. Omräkningen avrundas till närmaste hundratal kronor.