Avgifter serveringstillstånd

Här kan du se vad det kostar att ansöka om olika sorters serveringstillstånd och anmäla förändringar i verksamheten. Avgifterna gäller 2022.

Indexuppräkning

Avgifterna för tillstånd knyts till arbetskostnadsindex och omräknas varje år den 1 januari. Omräkningen avrundas till närmaste hundratal kronor.

Förskottsbetalning
För att din ansökan ska prövas och beslut fattas måste ansökningsavgiften betalas i förskott. Avgiften tas ut för att täcka kostnaderna för prövningen av tillståndsansökan och innebär inte att du automatiskt får tillstånd. I samband med ansökan ska ansökningsavgiften betalas in på tillståndsenheten och socialförvaltningens plusgiro nr 94 45 93-3. På inbetalningsblanketten (eller i meddelanderaden om du betalar via internetbank) ska du skriva organisationsnummer samt vad ansökan avser. Kvitto på betald ansökningsavgift ska sedan bifogas i ansökan.

Exempel: Organisationsnummer: 212000-1157. Avgiften avser: Ansökan tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?