Avgifter serveringstillstånd

Här kan du se vad det kostar att ansöka om olika sorters serveringstillstånd och anmäla förändringar i verksamheten.

Indexuppräkning

Avgifterna för tillstånd knyts till arbetskostnadsindex och omräknas varje år den 1 januari. Omräkningen avrundas till närmaste hundratal kronor.

Förskottsbetalning
För att din ansökan ska prövas och beslut fattas måste ansökningsavgiften betalas i förskott. Avgiften tas ut för att täcka kostnaderna för prövningen av tillståndsansökan och innebär inte att du automatiskt får tillstånd. I samband med ansökan ska ansökningsavgiften betalas in på tillståndsenheten och socialförvaltningens plusgiro nr 94 45 93-3. På inbetalningsblanketten (eller i meddelanderaden om du betalar via internetbank) ska du skriva organisationsnummer samt vad ansökan avser. Kvitto på betald ansökningsavgift ska sedan bifogas i ansökan.

Exempel: Organisationsnummer: 212000-1157. Avgiften avser: Ansökan tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00