Avgifter för tillsyn

Varje serveringsställe betalar en fast tillsynsavgift på 3 900 kronor per år. Undantag görs för vårdboende och liknande serviceinrättningar. Utöver den fasta tillsynsavgiften betalar du varje år en rörlig avgift som baseras på mängden inköp av alkohol omvandlat till 100% ren alkohol och krogens öppettider. Försäljningen ska redovisas senast den 1 mars varje år i restaurangrapporten.

För serveringstillstånd med provsmakning och även för serveringstillstånd med inköp av alkohol mellan 0 – 29 liter, betalar man endast fast tillsynsavgift. Fast tillsynsavgift för 2020 är 3 900 kronor per år.

Inköpt antal liter – avgift i kronor, fast avgift plus rörlig avgift.

Tillsynsavgift beräknad på volym (avgift 3 900 kronor)

0-29 liter 3 900 kronor.


30-169 liter 5 300 kronor.


170-337 liter 6 900 kronor.


338-506 liter 10 000 kronor.


507-1000 liter 13 100 kronor.


1001-1500 liter 16 300 kronor.


1501-2000 liter 19 200 kronor.


2001-2500 liter 22 200 kronor.


2501-3000 liter 25 400 kronor.


3001-3500 liter 28 300 kronor.


3501-4050 liter 31 500 kronor.


4051 liter och mer 34 600 kronor.

Servering efter 01:00

Om du har serveringstid utöver normaltiden, det vill säga efter klockan 01:00, får du en extra tillsynsavgift per timme.

01:00-02:00 = 1 000 kronor
01:00-03:00 = 2 600 kronor
01:00-04:00 = 5 100 kronor
01:00-05:00 = 7 700 kronor