Avgifter för tillsyn

Varje serveringsställe betalar en fast tillsynsavgift på 3 700 kronor per år. Undantag görs för vårdboende och liknande serviceinrättningar. Utöver den fasta tillsynsavgiften betalar du varje år en rörlig avgift som baseras på inköp av alkohol. Försäljningen ska redovisas senast den 1 mars varje år i restaurangrapporten.

För provsmakning betalar man endast en fast tillsynsavgift. För 2018 är den 3700 kronor per år.

Tillsynsavgift beräknad på volym (fast avgift 3 700 kronor)

Inköpt antal liter – Avgift i kronor (inklusive fast avgift) 3 700 kronor.

0-169 liter 5 000 kronor.


170-337 liter 6 500 kronor.


338-506 liter 9 500 kronor.


507-1000 liter 12 400 kronor.


1001-1500 liter 15 400 kronor.


1501-2000 liter 18 200 kronor.


2001-2500 liter 21 100 kronor.


2501-3000 liter 24 100 kronor.


3001-3500 liter 26 900 kronor.


3501-4050 liter 29 900 kronor.


4051 liter eller mer 32 800 kronor.

Servering efter 01:00

Om du har serveringstid utöver normaltiden, det vill säga efter klockan 01:00, får du en extra tillsynsavgift på 1000 kronor per timme.

01:00-02:00 = 1000 kronor
02:00-03:00 = 2000 kronor
03:00-04:00 = 3000 kronor
04:00-05:00 = 4000 kronor