Avgifter för tillsyn

Varje serveringsställe betalar en fast tillsynsavgift på 3 800 kronor per år. Undantag görs för vårdboende och liknande serviceinrättningar. Utöver den fasta tillsynsavgiften betalar du varje år en rörlig avgift som baseras på inköp av alkohol. Försäljningen ska redovisas senast den 1 mars varje år i restaurangrapporten.

För provsmakning betalar man endast en fast tillsynsavgift. För 2019 är den 3800 kronor per år.

Tillsynsavgift beräknad på volym (fast avgift 3 800 kronor)

Inköpt antal liter – Avgift i kronor (inklusive fast avgift) 3 800 kronor.

0-169 liter 5 200 kronor.


170-337 liter 6 700 kronor.


338-506 liter 9 800 kronor.


507-1000 liter 12 800 kronor.


1001-1500 liter 15 900 kronor.


1501-2000 liter 18 800 kronor.


2001-2500 liter 21 700 kronor.


2501-3000 liter 24 800 kronor.


3001-3500 liter 27 700 kronor.


3501-4050 liter 30 800 kronor.


4051 liter eller mer 33 800 kronor.

Servering efter 01:00

Om du har serveringstid utöver normaltiden, det vill säga efter klockan 01:00, får du en extra tillsynsavgift per timme.

01:00-02:00 = 1000 kronor
02:00-03:00 = 2100 kronor
03:00-04:00 = 3100 kronor
04:00-05:00 = 4100 kronor