Avgifter för tillsyn

Varje serveringsställe betalar en fast tillsynsavgift på 4 100 kronor per år. Undantag görs för vårdboende och liknande serviceinrättningar. Utöver den fasta tillsynsavgiften betalar du varje år en rörlig avgift som baseras på mängden inköp av alkohol omvandlat till 100% ren alkohol och krogens öppettider. Försäljningen ska redovisas senast den 1 mars varje år i restaurangrapporten.

För serveringstillstånd med provsmakning och även för serveringstillstånd med inköp av alkohol mellan 0 – 29 liter, betalar man endast fast tillsynsavgift. Fast tillsynsavgift för 2022 är 4 100 kronor per år.

Inköpt antal liter – avgift i kronor, fast avgift plus rörlig avgift.

Tillsynsavgift beräknad på volym (fast tillsynsavgift 4 100 kronor)

0-29 liter 4 100 kronor.


30-169 liter 5 600 kronor.


170-337 liter 7 300 kronor.


338-506 liter 10 500 kronor.


507-1000 liter 13 800 kronor.


1001-1500 liter 17 200 kronor.


1501-2000 liter 20 300 kronor.


2001-2500 liter 23 400 kronor.


2501-3000 liter 26 800 kronor.


3001-3500 liter 29 800 kronor.


3501-4050 liter 33 100 kronor.


4051 liter och mer 36 400 kronor.

Servering efter 01:00

Om du har serveringstid utöver normaltiden, det vill säga efter klockan 01:00, får du en extra tillsynsavgift per timme.

01:00-02:00 = 1 000 kronor
01:00-03:00 = 2 800 kronor
01:00-04:00 = 5 400 kronor
01:00-05:00 = 8 100 kronor

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?