Tillsyn

Tillståndsenheten gör tillsyn i lokaler där det finns tillstånd att servera alkohol. Målet med tillsynen är att skapa en sund och trivsam krogmiljö.

Hur tillsynen går till bestäms i en tillsynsplan som tillståndsenheten uppdaterar en gång per år. Du kan läsa mer om tillsynsplanen här.

Detta ingår i tillsynen

  • service till dig som krögare
  • rådgivning
  • utbildning i ansvarsfull alkoholservering
  • administration
  • samverkan med myndigheter, kommuner och andra instanser
  • utskottspolitikernas arbete
  • internutbildning

Fast avgift och tilläggsavgift

Enligt alkohollagen får kommunen ta ut en avgift för tillsynen.

Aktuella tillsynsavgifter hittar du här.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?