Efter tillsynen

I början av varje vecka går tillståndsenheten igenom den tillsyn som har gjorts under föregående vecka.