Ansök om serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillstånd för sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker i Helsingborg.

Du gör din ansökan hos den kommun där restaurangen finns. Sökande kan vara ett bolag som har ett organisationsnummer registrerat hos Skatteverket eller en enskild person. Kommunen tar ut en avgift för din ansökan. Här kan du se aktuella avgifter.

Ett serveringstillstånd gäller bara för den tillståndshavare som har fått sitt tillstånd beviljat och för den lokal som är angiven i beslutet. Om verksamheten upphör eller flyttas till annan lokal upphör också tillståndet att gälla.

Vad krävs för att få serveringstillstånd?

I alkohollagen ställs många och tydliga krav på den som söker tillstånd för alkoholservering. Du måste anses lämplig för att ha hand om servering av alkohol. Lämplig i det här fallet innebär bland annat att du sköter din ekonomi, inte har ett brottsligt förflutet och att du kan visa kunskaper i alkohollagen i ett kunskapsprov.

Du som sökande är ansvarig för att visa din lämplighet, dels genom att lämna in alla uppgifter som begärs, dels genom att all inlämnad fakta stämmer. Vi gör en prövning av personlig lämplighet på den eller de personer som har betydande inflytande i rörelsen, till exempel en ekonomisk intressent, aktieägare och/eller firmatecknare. Om det finns uppgifter som gör dig olämplig går dessa normalt inte att rätta till under tiden som du ansöker.

Remisser och kompletteringar

Remissvar från andra myndigheter kan ibland försvåra möjligheten till att få serveringstillstånd. Det kan handla om tidigare skatteskulder eller begångna brott. Först när alla begärda handlingar har kommit in till tillståndsenheten kan utredningen komma i gång. Hur lång utredningstiden blir påverkas av hur komplett ansökan är. Kompletteringar kan också behöva göras under utredningens gång.

Den ekonomiska delen i utredningen kan ibland vara ganska omfattande. Vi behöver veta var pengarna ursprungligen kommer ifrån till din verksamhet. Det innebär att du behöver uppvisa och styrka hur finansieringen av verksamheten har gått till.

Som exempel kan nämnas:

  • om det är lån från en bank krävs lånehandling
  • för egna sparade medel krävs kontoutdrag
  • för gåva vill vi se både givarens och mottagarens kontoutdrag
  • vid försäljning av värdepapper krävs värdepappersutdrag
  • finns avtal med ett bryggeri vill vi se avtalet
  • för lån från privatperson vill vi se både långivarens och mottagarens kontoutdrag
  • om bolaget ingår i en koncern bifogas en skiss över organisationen så att ägarförhållandena framgår samt aktieböcker
  • årsredovisning om det avser koncernbidrag från både det givande och mottagande bolaget.

Vi vill bli bättre och ni hjälper oss

Som krögare med serveringstillstånd får du ibland en enkät med frågor om vår verksamhet. Dina svar är av stort värde för oss. Läs om enkäten med frågor om vår verksamhet.

Läs mer

Instruktioner för redovisning av finansiering (pdf, 143 kb).

Instruktioner för redovisning av försörjning (pdf, 195 kb).

Hur går en ansökan till? Här hittar du en snabbguide om att söka serveringstillstånd..

Ansök via e-tjänst

Nu kan du göra de flesta av dina ansökningar och anmälningar till tillståndsenheten via vår e-tjänst. Att söka serveringstillstånd via e-tjänst går till ungefär som när du fyller i en blankett. Skillnaden är att du kan följa ditt ärende från början till slut direkt på webben. Via e-tjänsten kommer din ansökan direkt till tillståndsenheten. Du kan bifoga handlingar digitalt.

För att kunna ändra dina uppgifter och göra nya anmälningar via e-tjänsten måste du ha en giltig e-legitimation.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00