Anmäl serveringsansvariga

När du utser en eller flera serveringsansvariga måste du alltid meddela tillståndsenheten. Det gäller också om du byter serveringsansvariga.

Enkelt att anmäla via e-tjänsten

Nu kan du som har ett stadigvarande serveringstillstånd anmäla serveringsansvariga direkt på webben med hjälp av vår e-tjänst. Med e-tjänsten kan du:

  • lägga till personer som du utser som serveringsansvariga
  • ta bort en serveringsansvarig person
  • se en lista över alla som är serveringsansvariga på ditt företag

Innan du börjar använda e-tjänsten

För att kunna anmäla serveringsansvariga via e-tjänsten måste du:

Krav på den som är serveringsansvarig

Den som är serveringsansvarig ska:

  • kunna överblicka hela serveringen, även uteserveringen
  • ha tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen för att kunna sköta sin uppgift
  • befinna sig på serveringsstället under hela öppettiden
  • vara minst 20 år gammal.

Tänk på att tillståndsenheten inte gör en lämplighetsprövning för att avgöra om personen är lämpliga för uppgiften. Det är du som tillståndshavare som avgör detta.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?