Anmäl serveringsansvariga

När du utser en eller flera serveringsansvariga måste du alltid meddela tillståndsenheten. Det gäller också om du byter serveringsansvariga.

Enkelt att anmäla via e-tjänsten

Nu kan du som har ett stadigvarande serveringstillstånd anmäla serveringsansvariga direkt på webben med hjälp av vår e-tjänst. Med e-tjänsten kan du:

  • lägga till personer som du utser som serveringsansvariga
  • ta bort en serveringsansvarig person
  • se en lista över alla som är serveringsansvariga på ditt företag

Innan du börjar använda e-tjänsten

För att kunna anmäla serveringsansvariga via e-tjänsten måste du:

Krav på den som är serveringsansvarig

Den som är serveringsansvarig ska:

  • kunna överblicka hela serveringen, även uteserveringen
  • ha tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen för att kunna sköta sin uppgift
  • befinna sig på serveringsstället under hela öppettiden
  • vara minst 20 år gammal.

Tänk på att tillståndsenheten inte gör en lämplighetsprövning för att avgöra om personen är lämpliga för uppgiften. Det är du som tillståndshavare som avgör detta.