Kunskapsprov

Du som söker serveringstillstånd ska göra ett prov för att visa att du har de kunskaper som krävs om alkohollagen.

När din ansökan har kommit in till tillståndsenheten bestämmer du och din handläggare tid för provet. Om du inte kan komma på överenskommen tid måste du meddela detta, annars tar vi ut en avgift.

Rekommenderad förberedelse inför provet

Vi rekommenderar att du läser följande innan du gör provet:

Tips! Du kan hoppa över kapitlen om teknisk sprit. Det blir inga frågor om detta på kunskapsprovet.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om kunskapsprovet.

Folkhälsomyndigheten har också tagit fram en kunskapsplan som vägledning till vilka kunskaper som krävs.

Utbildning

Om du är osäker på om du har tillräckliga kunskaper för att klara ett kunskapsprov rekommenderar vi att du går en utbildning. Tillståndsenheten har inga sådana utbildningar utan du måste vända dig till särskilda utbildare.

Läs mer om utbildningar för krögare här.

Resultat

Du får ditt provresultat direkt efter provet. Om du blir godkänd får du ett intyg som bevis på detta och som är giltigt upp till 5 år från provdatumet.

Om du inte klarar provet på tre försök måste du lämna in en ny ansökan om serveringstillstånd och betala en ny avgift.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?