Riktlinjer och krav

Varje kommun ska enligt lag ha riktlinjer som visar hur kommunen tillämpar regler om alkoholservering. Det finns ingen generell rätt att få serveringstillstånd utan du kan exempelvis vägras om serveringen befaras störa omgivningen.

Personlig lämplighet

Du måste anses lämplig för att ha hand om servering av alkohol. Lämplig i det här fallet innebär bland annat att du sköter din ekonomi, inte har ett brottsligt förflutet och att du har dokumenterade kunskaper i alkohollagen. Om du har varit inblandad i konkurs kommer det att göras en särskild prövning.

Här kan du läsa mer om vilka utbildningar som finns i alkohollagen.

Lagad mat

Det finns enligt lag ett krav på att tillredd mat ska serveras under hela tiden som du serverar alkohol. När du serverar alkohol till allmänheten ska din restaurang dessutom ha ett kök för allsidig matlagning. Det innebär att du ska kunna tillaga förrätter, huvudrätter och desserter med varierat innehåll. Det räcker till exempel inte med bara sallader och smörgåsar.

För att få servera mat måste din lokal bli godkänd som livsmedelslokal av miljönämnden.

Här kan du läsa mer om hur du gör för att få din livsmedelsverksamhet prövad.

Hög brandsäkerhet

Serveringstället ska vara lämpligt ur brandsäkerhetssynpunkt. För att få reda på mer om brandsäkerhet, ring brandförsvarets tillsynsavdelning på telefon 042-10 60 00 (växel).

Serveringstid

Normaltiden för alkoholservering i restauranger i Helsingborg är från klockan 11:00 till klockan 01:00. Du kan ansöka om utökad serveringstid. Tillstånd beviljas som längst till klockan 03:00.

När du har serveringstillstånd efter klockan 01:00 tillkommer en extra tillsynsavgift.

Läs mer om aktuella avgifter för olika typer av serveringstillstånd.

Läs hela texten om Helsingborgs stads riktlinjer för alkoholservering.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?