Handläggningstider

Här kan du se ungefär hur lång tid det tar att handlägga en ansökning om alkohol- och serveringstillstånd.

Tänk på att handläggningstiderna kan vara något längre under sommaren, så skicka gärna in dina ärenden i god tid.

Stadigvarande serveringstillstånd

Den normala handläggningstiden för serveringstillstånd är cirka 2 månader.

Tillfälligt serveringstillstånd för etablerade krögare

Om du är etablerad krögare är handläggningstiden för att få tillfälligt serveringstillstånd cirka 6 veckor.

Tillfälligt serveringstillstånd för icke etablerade krögare

Handläggningstiden för tilfälligt serveringstillstånd för icke etablerade krögare är cirka 2 månader.

Skillnaderna i handläggningstid för tillfälliga tillstånd beror på att utredningsarbetet blir mindre omfattande om du är känd och utredd sedan tidigare hos tillståndsenheten.

Tillfälligt serveringstillstånd för slutna sällskap

Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap kräver inte en lika omfattande utredning som servering till allmänheten har därför en handläggningstid på cirka 4 veckor.

Varför tar det så lång tid?

Remisshanteringen tar tid. Vi skickar oftast remisser till polisen, skatteverket, miljönämnden och brandförsvaret. Ibland tar det tid innan vi får svar.

Om du ändrar din ansökan under pågående utredning måste vi pröva de nya förhållandena och kanske skicka nya remisser.