Marknadsföring

I alkohollagen finns det regler för hur man får och inte får marknadsföra alkohol på serveringsställen.

Du kan se hela alkohollagen på Riksdagens webbplats. Om du är intresserad av reglerna för marknadsföring av alkohol på serveringsställen, hoppa direkt till alkohollagens kapitel 7.

Reglerna om marknadsföring i korthet

När du marknadsför alkoholdrycker och vänder dig till konsumenter ska du vara särskilt måttfull:

  • Det är förbjudet med marknadsföringsåtgärder som är påträngande eller uppsökande eller som uppmanar människor att dricka alkohol.
  • Marknadsföringen får inte rikta sig till barn och ungdomar, och inte heller på något sätt beskriva eller handla om barn och unga.
  • Det ska framgå tydligt att du även säljer alkoholfria drycker och mat.

Kommunen och konsumentverket delar på ansvaret

Konsumentverket och kommunen delar på tillsynsansvaret, det vill säga de kontrollerar att reglerna följs ute på serveringsställena. Kommunens del i det här ansvaret är att se till att företagen sköter sin marknadsföring av alkohol på rätt sätt, till exempel vid reklam i fönster, på markiser och så vidare. Läs mer om tillsyn av serveringsställen.

Om företaget bryter mot marknadsföringsreglerna på serveringsställen är det kommunens tillståndsenhet som ingriper. Kommunen kan också bestämma särskilda villkor för att företaget ska kunna få behålla sitt serveringstillstånd. I allvarliga fall kan serveringstillståndet återkallas.