Helsingborgs stads riktlinjer

Riktlinjerna är antagna i kommunfullmäktige den 20 november 2013. Nedan följer en sammanfattning.

 • Barn och alkohol hör inte ihop. Hänsyn ska tas till barn och ungdomars rätt till en trygg uppväxt och miljö och detta ska vara vägledande när serveringstillstånd prövas. Bostadsområden kan anses vara känsliga områden för att ge serveringstillstånd.
 • Serveringstillstånd kan beviljas i tydligt avgränsade delar av en idrottsanläggning och ska enbart vända sig till publiken.
 • Det råder nolltolerans för narkotika i krogmiljö.
 • Serveringstid beviljas från klockan 11:00–01:00. Serveringstid fram till klockan 03:00 kan beviljas efter särskild prövning.
 • Studenter ska genomgå särskild utbildning för att få servera alkohol vid sina arrangemang. Studenterna vid Campus Helsingborg, studentorganisationen Stampus, anses tillhöra ett slutet sällskap.
 • Tillfälliga serveringstillstånd kan beviljas under en enstaka tidsperiod eller vid enstaka tillfällen. Vid enstaka tillfällen kan tillstånd beviljas ett begränsat antal gånger per år.
 • Tillfälliga serveringstillstånd beviljas inte längre än till klockan 01:00. Serveringstillstånd för tillfälliga arrangemang riktade till allmänheten beviljas endast för cider, starköl och vin, inte sprit. Undantag kan göras, till exempel för partihandlares provsmakning i samband med matmarknad, mässa och liknande arrangemang.
 • Vid serveringstider efter klockan 01:00 bör all personal, med undantag för tillfälligt anställda, genomgå särskild utbildning i alkohollagen. Vid serveringstider efter klockan 03:00 är utbildningskraven högre. Med tillfälligt anställd menas anställda under en mycket begränsad period.
 • Polisen bestämmer om ordningsvakter på krogen. Tillståndshavaren har dock ett fullständigt ansvar för att det ska råda ordning på och i direkt anslutning till krogen.
 • Det är inte tillåtet att servera eller sälja hela flaskor spritdryck. Det är inte heller tillåtet med självservering av stora mängder alkohol typ ölhinkar, öltunnor, shotsbrickor, användande av drinkvagnar och liknande. Detta är inte förenligt med alkohollagens krav på återhållsam alkoholservering.
 • Det ska finnas ett varierat utbud av lättdrycker, det vill säga dryck med en alkoholhalt som understiger 2,25 volymprocent. Enbart mineralvatten och läsk är inte tillräckligt.
 • Mat och lättdrycker ska marknadsföras tydligt, synligt och lättåtkomligt för kunden. Finns det rabatt på alkoholdrycker ska det även vara rabatt på mat och lättdrycker.
 • Tillfälliga prissänkningar kan endast pågå under en mycket begränsad del av krogens öppettid.
 • Tillståndsenheten prövar inga nya ärenden från en verksamhet med pågående tillsynsärende. Undantag kan göras efter särskild prövning.

Helsingborgs stads riktlinjer för alkoholservering (Pdf 305 kB).