Helsingborgs stads riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjerna är antagna i socialnämnden den 25 juni 2020. Nedan följer en sammanfattning.

Förutsättningar för serveringstillstånd

 • Barn och alkohol hör inte ihop. Särskild hänsyn ska tas till barn och ungdomars rätt till en trygg uppväxt och miljö. Detta ska vara en vägledande faktor då serveringstillstånd prövas. Bostadsområden kan anses vara känsliga områden för att ge serveringstillstånd.
 • Idrott och alkohol hör inte ihop. Serveringstillstånd kan däremot beviljas i tydligt avgränsade delar av en idrottsanläggning där servering enbart vänder sig till publiken.
 • Tillståndsenheten prövar inga nya ärenden från en verksamhet med pågående tillsynsärende. Undantag kan göras efter särskild prövning.

Serverings- och krogmiljö

 • Det råder nolltolerans för narkotika i krogmiljö.
 • Polisen bestämmer om ordningsvakter på krogen. Tillståndshavaren har dock ett fullständigt ansvar för att det ska råda ordning på och i direkt anslutning till krogen.
 • Det är inte tillåtet att servera eller sälja hela flaskor spritdryck. Det är inte heller tillåtet med självservering av stora mängder alkohol, till exempel ölhinkar, öltunnor, shotsbrickor, användande av drinkvagnar och liknande. Sådan servering är inte förenlig med alkohollagens krav på återhållsam alkoholservering.

Serveringstider för stadigvarande serveringstillstånd

 • Serveringstid beviljas från klockan 11:00 till och med 01:00. Serveringstid fram till klockan 03:00 kan beviljas efter särskild prövning.
 • Efter särskild prövning kan den som redan har ett stadigvarande serveringstillstånd beviljas tillfälligt utökad serveringstid till klockan 05:00. Detta gäller juldagen och nyårsafton under förutsättning att verksamheten inte har haft några allvarliga eller upprepade anmärkningar och att serveringstiden godkänns av polismyndigheten och miljöförvaltningen.

Personlig lämplighet och utbildning

 • Tillståndsenheten har ställt upp krav på personlig lämplighet. Den som ansöker om serveringstillstånd ska bland annat kunna visa att han/hon besitter kunskaper i alkohollagen. Detta görs genom att den ansökande genomför ett kunskapsprov på tillståndsenheten.
 • Inom större företag, t.ex. restaurang- eller hotellkedjor där ägarna och den centrala företagsledningen inte är involverade i driften av restaurangen, ska kunskap i alkohollagen finnas hos de personer som arbetar operativt i ledande ställning.
 • Studenter ska genomgå särskild utbildning för att få servera alkohol vid studentarrangemang. (Studenterna vid Campus Helsingborg, studentorganisationen Stampus, anses tillhöra ett slutet sällskap).

Marknadsföring och rabatter

 • Det ska finnas ett varierat utbud av lättdrycker, d.v.s. dryck med en alkoholhalt som understiger 2,25 volymprocent. Enbart mineralvatten och läsk är inte tillräckligt.
 • Mat och lättdrycker ska marknadsföras tydligt, synligt och lättåtkomligt för kunden. Finns det rabatt på alkoholdrycker ska det även vara rabatt på mat och lättdrycker.
 • Tillfälliga prissänkningar kan endast pågå under en mycket begränsad del av krogens öppettid.

Tillfälligt serveringstillstånd

 • Tillfälligt serveringstillstånd kan beviljas under enstaka tidsperiod eller vid enstaka tillfällen.
 • Ett tillfälligt serveringstillstånd för enstaka tillfällen kan beviljas ett begränsat antal gånger per år.
 • Tillfälligt serveringstillstånd beviljas inte längre än till klockan 01:00. Vid tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten kan det i undantagsfall beviljas senare serveringstid t.o.m. klockan 02:00. Detta under förutsättning att serveringstiden godkänns av polismyndigheten och miljöförvaltningen.
 • Riktlinjen om att inte bevilja servering av sprit vid tillfälliga tillstånd har tagits bort. Serveringstillstånd för tillfälliga arrangemang riktade till allmänheten omfattar numera serveringstillstånd för cider, starköl och vin samt sprit.

Helsingborgs stads riktlinjer för alkoholservering (Pdf).