Tillsynsplan

Alkohollagen är en skyddslag med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Tillgängligheten på alkohol begränsas genom att bara sådana serveringsställen som uppfyller högt ställda krav ska få tillstånd att servera alkohol.

Kommunens uppgift är att vägleda tillståndshavarna och att kontrollera att reglerna följs. För tillsyn tas en avgift ut.

Syftet med en tillsynsplan är att få en tydlig struktur på arbetet, med mätbara och uppföljningsbara mål. Tillsynen består av förebyggande, inre och yttre tillsyn.

Genom vår tillsyn hoppas vi få bort missförhållanden, förhindra att nya uppstår och få till stånd ett gott samarbete mellan staden och krogbranschen. Vårt mål är att med dessa medel bidra till att skapa en sund och trivsam krogmiljö i Helsingborg.

Tillsynsplanen revideras årligen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?