Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Du måste skicka in din anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten anläggs, påbörjas eller ändras. Om du inte gör det kan det leda till en åtalsanmälan. Här läser du mer om vad som händer när du skickar in din anmälan.