Val av medel

Du ska välja det medel som ger tillräcklig effekt med minsta möjliga negativa miljöpåverkan eller påverkan på människors hälsa.

Vid bedömningen av vilket medel som har minst påverkan på miljön och människors hälsa behöver du göra en avvägning mellan medlets olika egenskaper, till exempel kan miljö- eller hälsofarlighet ha olika tyngd i olika sammanhang.

Följande punkter är viktiga att ta ställning till vid bedömning av ett medel:

  • Skadligt eller giftigt för vattenlevande organismer
  • Giftigt för pollinerande insekter
  • Svårnedbrytbart
  • Hälsofarliga egenskaper
  • Lättrörlighet
  • Bioackumulerande
  • Allergiframkallande eller irriterande för ögon och hud
  • Klassning
  • Innehållande ett utfasningsämne eller prioriterat riskminskningsämne (Läs mer om Helsingborgs stads utfasningsarbete).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?