Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Buller

Du som äger en fastighet eller ansvarar för en verksamhet bör enligt lag se till att omgivningen inte störs av buller. Det är också ditt ansvar att utreda och rätta till eventuella problem och visa att ljudnivån är acceptabel.

Den som upplever en bullerstörning bör i första hand prata med fastighetsägaren eller den som driver verksamheten. Blir det inte bättre, kan man anmäla störningen till miljöförvaltningen. Då är det upp till fastighetsägaren eller den som driver verksamheten att redovisa vad som ska göras åt problemet. Om det behövs kan miljöförvaltningen kräva att det görs en mätning av ljudnivån.

Så tar miljöförvaltningen hand om en anmälan om bullerstörning

När miljöförvaltningen bedömer buller inomhus tillämpas de riktvärden som finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of foretagare.helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close