Farligt avfall

Farligt avfall ska alltid sorteras ut oavsett vad för företag du har. Exempel på farligt avfall är oljor, färgrester, batterier och lysrör. Produkter som sedan blir farligt avfall är ofta märkta med en särskild symbol.

farligtavfall_1_500x165_sbf

Detta är farligt avfall:

 • Oljor
 • Lösningsmedel
 • Färgrester
 • Lim
 • Bekämpningsmedel
 • Fotokemikalier
 • Frätande ämnen
 • Batterier (alla typer av batterier ska samlas in)
 • Termometrar, barometrar och annat som innehåller kvicksilver
 • Lysrör
 • Lågenergilampor
 • Glödlampor
 • Elektronikavfall

Produkter som sedan blir farligt avfall är ofta märkta med en särskild symbol.

För att varje medel ska behandlas på rätt sätt och för att inte de personer som handskas med avfallet ska utsättas för några risker ska du tänka på det här:

 • Märk alla behållare med vad de innehåller.
 • Kontrollera att behållarna inte läcker.
 • Förpackningar med rester av kemikalier ska du lämna som farligt avfall. Helt tomma och torra förpackningar kan du lämna bland plast- eller metallförpackningar.
 • Blanda inte olika avfall, utan lämna in varje sort för sig. Farligt avfall får inte blandas eller spädas ut med andra typer av farligt avfall eller med andra material. (16 § Avfallsförordningen)
 • När du hanterar farligt avfall inom din verksamhet ska du föra anteckningar över vilket farligt avfall som uppkommer, vilka mängder och till vem du lämnar det för omhändertagande. Anteckningarna ska du spara i minst tre år. (55 § Avfallsförordningen)