Övriga verksamheter

Verksamheter som inte kräver vare sig anmälan eller tillstånd kallas och klassas inom miljötillsynen som övriga U-verksamheter.

Några exempel på U-verksamheter är fordonsverkstäder, byggföretag och mindre mekaniska verkstäder. Även om de här verksamheterna kan startas och drivas utan tillstånd eller anmälan, är det viktigt att komma ihåg att miljölagstiftningens bestämmelser gäller för alla verksamheter som kan ha en påverkan på miljön eller på människors hälsa.

Det innebär att lagen gäller alla verksamheter, även om ingen anmälan eller tillstånd krävs, och även om det inte finns något beslut med villkor för den verksamheterna.

Miljöförvaltningen har tillsyn på ett stort antal verksamheter. Vissa verksamheter får tillsyn regelbundet, medan andra får tillsyn vid behov, till exempel det har kommit in klagomål om en verksamhet, eller som en del i ett tillsynsprojekt.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?