Möblering

Borden och stolarna på uteserveringen ska passa in i stadsmiljön. Uteserveringen ska möbleras på så sätt att den är tillgänglig för alla och upplevs som öppen, luftig och flexibel.

Bord och stolar

Bord och stolar ska bidra till helheten i stadsrummet och ska anpassas till den befintliga arkitekturen och den kulturella miljön där uteserveringen är placerad. Eftersom stadsmiljön är olika från plats till plats skiljer sig även förutsättningarna.

Generella riktlinjer säger att stolar och bord helst ska vara konstruerade av metall eller smide och vara lätta att flytta. Möblernas färg ska vara mörk eller i samma färg som staket. Andra lösningar kan vara tänkbara, förutsatt att du tar hänsyn till var uteserveringen är placerad i staden och hur miljön intill ser ut.

Eftersom förutsättningarna skiljer sig från plats till plats är det stadsbyggnadsförvaltningen som bedömer om valet av möbler är lämpligt. Fråga stadsbyggnadsförvaltningen om de möbler som du tänkt dig är lämpliga för den plats där du tänkt ha din uteservering.

Tillgänglighet

Alla ska kunna nå och använda din uteservering. Ställ inte ut dina möbler för tätt. Personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ska kunna besöka din uteservering.

Övriga möbler

Alla möbler som till exempel krukor, växter och menyskylt ska få plats innanför din upplåtna plats för din uteservering.

Uteserveringen ska användas regelbundet och får inte användas för förvaring av hopställda bord och stolar.