Mark och golv

Uteserveringen ska vara en del av stadsrummet. Därför ska den beläggning som redan finns på marken utgöra golvet på din uteservering. Trägolv eller liknande får byggas i undantagsfall och då med särskilt tillstånd från stadsbyggnadsförvaltningen.

Förankring i mark

Om du behöver förankra något i marken behöver du få ett godkännande från stadsbyggnadsförvaltningen. Om stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden är lämplig monterar stadsbyggnadsförvaltningen infästningsanordningar på din bekostnad.

På grusytor är det godkänt med ljusgrå plastmattor. Plastmattorna ska släppa igenom vatten och vara enkla att städa.

Illustration ritning uteservering, mark och golv

  1. Om marken lutar mer än 10 centimeter på 1 meter eller är belagd med storgatsten godkänns trägolv eller liknande.
  2. Tänk på att det ska finnas en lucka närmst fasaden i trägolvet för eventuell skadedjursbekämpning. Denna lucka ska vara minst 50 x 50 centimeter.
  3. Tänk på att om golvet någonstans blir högre än 50 centimeter måste du söka bygglov.