Markiser och parasoller

Uteserveringen ska vara så öppen som möjligt för att uppfattas som en del i stadsrummet och inte som en tillbyggnad. Därför är markiser eller parasoller att föredra vid val av regn- eller solskydd. De kan lätt fällas upp eller ner beroende på väderlek och öppettider.

Anpassas till stadsmiljön

På samma sätt som möblernas utseende ska bidra till helheten i stadsrummet, ska även markiser eller parasoller anpassas till den befintliga arkitekturen och den kulturella miljön där uteserveringen är placerad. Markisernas och parasollernas placering, färg, bredd och längd ska anpassas till platsen. Fråga stadsbyggnadsförvaltningen om den markis eller det parasoll du tänkt dig är lämpligt för den plats där du tänkt ha din uteservering och om du behöver bygglov för det.

Vindsäkring och förankring

Markiser får vindsäkras med avtagbart stag/vajer eller stödben. Förankringen av stag/vajer eller stödben ska fästas i befintligt trägolv eller i staket eller på annat sätt som inte innebär förankring i markbeläggningen. Om du valt att vindsäkra behöver du inte fälla upp markisen, förutom när vädret inte tillåter att den är nedfälld på grund av risk för person- eller egendomsskada.

Illustration: Exempel på förankring av markiser på uteservering.

Förankring i mark

Om du vill förankra något i marken behöver du få ett godkännande från stadsbyggnadsförvaltningen. Om stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden är lämplig monterar stadsbyggnadsförvaltningen infästningsanordningar men du står för kostnaderna.

Infästning och bygglov

Om markiser ska fästas i fasaden behöver du bygglov. Tänk på att även få ett godkännande från din fastighetsägare. Markiser som inte fästs i fasad är inte bygglovspliktiga.

Placering

Markisen eller parasollet får inte sticka ut utanför din upplåtna plats för din uteservering.

Illustration: Markiser och bygglov, infästning, bygglov och placering

Hängrännor och logotyper

Hängrännor

Markiser och parasoller med hängrännor är godkända och är inte bygglovspliktiga. Om du valt att vindsäkra behöver du inte fälla upp markisen, förutom när vädret inte tillåter att den är nedfälld på grund av risk för person- eller egendomsskada.

Illustration uteservering, parasoll och hängränna

Logotyp

Om du vill ha restaurangens namn och logotyp på markisen eller parasollet, ska text, symbol eller bild vara diskret. Annan reklam är inte tillåten.

Illustration uteservering, logotyp och reklam på parasoll

Byggnad och tillbyggnad

Stativ med stolpar och en fast takkonstruktion bedöms vid fristående placering som en byggnad. Om den placeras alldeles bredvid en befintlig byggnad bedöms de som en tillbyggnad och ska därför bygglovsprövas.

Vid en bygglovsprövning bedöms lämpligheten av denna typ av byggnad/tillbyggnad med hänsyn till närliggande byggnaders kulturhistoriska värde samt stads- och detaljplanens bestämmelser. Denna typ av uteservering ger ett mer inbyggt intryck och är mer svårplacerad än markiser och parasoller.