Vem behöver du kontakta?

Du kan behöva kontakta olika myndigheter i samband med att du ansöker om att få använda stadens mark till en uteservering. Kontakta och berätta gärna för oss om din idé tidigt. Då kan vi lotsa dig rätt från början. Här hittar du information om vem som gör vad samt vart du kan vända dig.

Helsingborg kontaktcenter

Hit kan du vända dig med alla ärenden och frågor som har med vår stad att göra. Här får du även kostnadsfri och oberoende rådgivning inom en rad olika områden.

Helsingborg kontaktcenter hjälper dig vidare med frågor som till exempel rör brandförsvaret, miljöförvaltningen, socialförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen.

Adress: Stortorget 17, 252 20, Helsingborg
Telefon: 042-10 50 00
E-post: kontaktcenter@helsingborg.se

Stadsbyggnadsförvaltningen – Drift och underhåll

Det är till stadsbyggnadsförvaltningens avdelning för drift och underhåll som polisen skickar din ansökan på remiss för stadens yttrande gällande användandet av stadens mark. Här bedöms bland annat om platsen som du vill använda är lämplig och hur stor yta du kan ta i anspråk. Här kan du också få råd och tips på hur du kan utforma din uteservering samt information om vilka regler som gäller för din uteservering.

E-post: markupplatelse@helsingborg.se

Polismyndigheten

Det är polismyndigheten som tar emot din ansökan, ger dig tillstånd och utfärdar ditt tillståndsbevis för din uteservering, i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen.

Adress: Polismyndigheten Region syd, 205 90 Malmö
E-post: registrator.syd@polisen.se
Webbplats: polisen.se

Stadsbyggnadsförvaltningen – Bygglovsenheten

Hit vänder du dig om du ska uppföra en byggnad, göra en tillbyggnad, väsentligt förändra en fasad eller användningsområdet av en redan befintlig byggnad eller sätta upp fasta skyltar. Ska du sätta upp markiser på en fasad eller bygga ett trägolv som är över 50 centimeter behöver du söka bygglov. Ta gärna en kontakt med oss om du är osäker på vad som gäller i just ditt fall.

Du kan kostnadsfritt beställa kartor hos Helsingborg kontaktcenter, direkt här på webben eller via e-post: kartomat@helsingborg.se

Miljöförvaltningen

Om du planerar att starta eller förändra din livsmedelsverksamhet (huvudsakligen försäljning av mat och dryck) ska du vända dig till miljöförvaltningen. Tänk på att även om verksamheten är registrerad sedan tidigare gäller registreringen bara för det företag som driver verksamheten idag. Om verksamheten byter ägare måste det företag som tar över anmäla detta till miljöförvaltningen.

Du ska ha minst en kundtoalett för varje påbörjat femtiotal gästplatser om du har serveringstillstånd (alkoholhaltiga drycker). Alla gästplatser inne och ute ska räknas. Rekommendationen är att livsmedelsverksamheter som inte har serveringstillstånd har en eller flera kundtoaletter. Du kan ha högst 12 gästplatser utan kundtoalett.

Du är även ansvarig för att uteserveringen inte stör omgivningen. Musik som förstärks av högtalare bör du därför endast ha i begränsad omfattning.

E-post: miljoforvaltningen@helsingborg.se

Socialförvaltningen – Tillståndsenheten

Hit vänder du dig om du vill servera alkoholhaltiga drycker. För att få lov att göra det måste du ha serveringstillstånd. Det kan vara bra att veta att det krävs ett särskilt tillstånd för att få servera alkohol på en uteservering. Det räcker inte att du redan har ett tillstånd för din restaurang.

Mer information om serveringstillstånd

Brandförsvaret – Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Hit vänder du dig för tillstånd för att använda gasol eller annan brandfarlig vara. Här får du veta mer om säker användning av terrassvärmare, svar på frågor kring brand, skydd, personsäkerhet och om utrymningsvägar från fastigheter intill kan påverkas av uteserveringen.

E-post: info@rsnv.se
Webbplats: rsnv.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00