Så söker du tillstånd för uteservering

Planerar du för en uteservering som kommer placeras på stadens mark, behöver du ansöka om tillstånd hos polisen. Polisen utfärdar tillståndet i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen.

Du ska skicka in din ansökan till polisen minst två månader innan du planerar att öppna uteserveringen.

Utfärdas i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen

Det är alltså polismyndigheten som utfärdar tillståndsbeviset och gör det i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen, som förvaltar stadens offentliga mark, den allmänna platsmarken.

Innan polisen ger tillstånd ska staden yttra sig. Om staden inte godkänner ett ärende kan polismyndigheten inte heller godkänna det. Polisen kan däremot avslå ett ärende även om staden gett sitt medgivande.

Om restaurangen byter ägare eller om verksamhet säljs, återkallas tillståndet hos polisen. Polistillstånd kan inte överlåtas av nuvarande ägare.

Förhandsbesked av stadsbyggnadsförvaltningen

Innan du ansöker om tillstånd hos polisen kan du avgiftsfritt få ett förhandsbesked av stadsbyggnadsförvaltningen.

Tänk på att du även kan behöva tillstånd från andra myndigheter och förvaltningar. Du kan läsa mer om det här. Där hittar du även kontaktuppgifter till stadsbyggnadsförvaltningen och andra myndigheter.

Illustration process för tillståndsbevis för uteservering.
Illustration process för tillståndsbevis för uteservering.
Så här går det till när du söker polistillstånd för uteservering.

Tillståndsansökan

Det är viktigt att du är så noggrann som möjligt när du fyller i din ansökan. Med detaljerad information går det fortare att behandla din ansökan och eventuella missförstånd kan undvikas. Kompletterande ritningar och beskrivning av situationsplanen ska bifogas.

Det här ska finnas i ansökan:

  • Ifylld ansökningsblankett från polisen. Ansökningsblankett för tillstånd kan du ladda ner från polisens webbplats.
  • Ritning i skala 1:100 som visar var du vill placera uteserveringen. Ritningen ska visa var gångbanan och/eller gatan går samt var de närmsta byggnaderna finns. Den ska också visa hur serveringen är utformad. Fasta föremål nära serveringen – till exempel träd, stolpar, cykelställ och elskåp – ska synas på ritningen. Kom ihåg att ange alla mått. Se exempelritning för uteservering (pdf, 857 kB)
  • Tydliga skisser, ritningar och/eller foton på staket, möbler, parasoll, blomsterlådor och liknande.

Du kan kostnadsfritt beställa kartor

Avgifter för uteservering

Ansökan görs till polisen

Ansökningsblanketter och information finns på polisens webbplats.

Din ansökan behandlas när ansökningsavgiften är betald

När polisen tagit emot din ansökan får du en inbetalningsavi via e-post. Din ansökan behandlas inte förrän avgiften är betald, så betala alltid ansökningsavgiften så fort som möjligt. Se information på polisens webbplats: Ansökningsavgift för olika tillstånd

Välj säsong, tid och år

Sommarsäsongen är mellan 15 mars och 31 oktober. Det finns möjlighet att ha kvar uteserveringen under vintersäsongen som är 1 november till 14 mars. Skriv i ansökan vilken säsong/vilka säsonger du söker för och mellan vilka klockslag på dygnet du vill ha öppet samt om det är i zon 1 eller zon 2.

För aktuella priser per kvadratmeter uteservering se: Taxor för markupplåtelse på allmän platsmark (pdf, 440 kB).

Zon 1: Stadens centrala delar begränsade av Tågagatan – Stenbocksgatan – Malmöleden – Oljehamnsleden. Till detta taxeområde räknas även områden som stränderna i Hittarp, Tinkarpsbadet, Vikingsstrandsbadet, Pålsjöbadet, Friabad, Gröningen, Knähaken, Tropical beach, Rååvallar, Örby och Rydebäck.

Zon 2: Kommunen i övrigt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00