Verksamhet i del av flerbostadshus

Att använda ett rum i en lägenhet för kontor för den som bor där är inte bygglovspliktigt. Men om hela eller delar av lägenheten ska användas för något annat, till exempel en tandläkarmottagning eller en frisörsalong, behöver du bygglov för ändrad användning.

Kontor.

Du behöver också bygglov för att inreda en del av ett flerbostadshus till ett nytt ändamål, till exempel från kontor till butik.

Läs mer om ändrad användning