Vind

Du behöver bygglov för att inreda vinden, göra taklyft, bygga nya takkupor eller takfönster. I detaljplanen finns bestämmelser om det är möjligt eller inte. Det finns också flera byggtekniska krav i plan- och bygglagen.

Byggnation av vind.

Varje byggnad har sina egna arkitektoniska möjligheter och plan- och bygglagen har därutöver också flera byggtekniska krav som behöver lösas inför bygglov respektive startbesked. Du ska redovisa anordningar för taksäkerhet och utrymning så att det ingår i helhetsbedömningen av bygglovsansökan. Taket är byggnadens femte fasad.