Det här måste din ansökan innehålla

Här får du information om vad din ansökan ska innehålla för att vi ska kunna ge dig så bra service som möjligt.

Det här ska din ansökan innehålla:

 • Ansökan, där du ska redovisa material, kulörer och färglagda fasader. Var noga med att ange organisationsnummer och faktureringsadress om det inte är samma adress som sökanden.
 • Planritningar som visar hur byggnadens samtliga utrymmen är disponerade. Planritningen ska vara i skala 1:100.
 • Situationsplan, måttsatt, som visar hur hela tomten är disponerad och tydligt visar vad som är nytt och ändrat. Du ska redovisa in- och utfart, angöring, körspårsmallar, parkeringsplatser, plushöjder på mark och färdigt golv samt eventuell vegetation. Vid en tillbyggnad räcker det oftast mer att du ritar in tillbyggnaden på situationsplanen, markerar och måttsätter den. Situationsplanen ska vara i skala 1:200 eller 1:500 och ska vara baserad på ett aktuellt utdrag ur kommunens baskarta. Du kan beställa utdraget direkt via en e-tjänst eller genom att kontakta Helsingborgs kontaktcenter.
 • Fasadritningar som visar byggnaden rakt framifrån (inte ritat i perspektiv). Du ska redovisa samtliga berörda fasader. Ritningarna ska kompletteras med markprofiler som visar befintlig marknivå (streckad linje) och föreslagen marknivå (heldragen linje) samt material- och kulörredovisning.
 • Perspektivritningar. Vid nybyggnad, en större tillbyggnad eller ändring av fasader ska du redovisa färglagda perspektivritningar. Även materialprover kan vara aktuella.
 • Nybyggnadskarta. Gäller det nybyggnad på en obebyggd fastighet ska byggnaden ritas in och måttsättas på en nybyggnadskarta. Du beställer nybyggnadskartor genom att fylla i blanketten ”Nybyggnadskarta”. På nybyggnadskartan ska du rita in mått på byggnaden och mått från byggnaden till minst två tomtgränser. Nybyggnadskartan ska vara i skala 1:500.
 • Sektioner som visar byggnadens invändiga nivåskillnader. Här ska också plushöjd för färdigt golv anges och marklinjer ska ritas in ända ut till tomtgräns om marken är obebyggd.

Övrigt

 • Eventuell redovisning av dagvatten.
 • Eventuell parkeringsutredning.
 • Eventuella skyltar kan vara lovpliktiga.
 • Eventuella belysningsmaster är lovpliktiga och ska redovisas.

Fackmannamässigt utförda ritningar

Ritningar ska vara skalenliga. De ska också vara tydliga och gjorda på vitt underlag och endast i svartvitt med tydlig kontrast, utan skuggor och gråtoner. För större byggnationer tar vi gärna emot perspektivritningar i färg.

Du kan beställa underlag från bygglovsarkivet

I bygglovsarkivet kan det finnas ritningar från sådant som tidigare beviljats på din fastighet. Dem kan du ha som grund när du ska göra dina bygglovsritningar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?