Beställa kart- och ritningsunderlag

Du behöver bifoga olika typer av kart- och ritningsunderlag till din bygglovsansökan. Här beskriver vi vilka typer av ritningar och kartor du kan behöva och hur du beställer dem.

kartutdrag3_500x165_sbf

Planritningar och fasadritningar

Du kan beställa äldre ritningar gällande fastigheter i Helsingborg från stadens bygglovsarkiv.

Läs mer om bygglovsarkivet

Kartunderlag till situationsplan

En situationsplan visar hur hela tomten är disponerad och visar tydligt vad som är nytt och ändrat. Situationsplanen ska baseras på ett aktuellt utdrag ur stadens kartor.

Läs mer om att beställa ett kartutdrag

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta används som underlag för ditt bygglov när du ska bygga nytt. Den visar fastigheten tillsammans med gällande planbestämmelser, förbindelsepunkt för vatten och avlopp samt markhöjder.

Du kan läsa mer om hur du beställer en nybyggnadskarta här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00