Kontakt

Ta gärna kontakt med oss i ett tidigt skede om du vill bygga något. Helsingborg kontaktcenter kan svara på allmänna frågor och kan hjälpa dig vidare om du behöver kontakt med till exempel bygglovsenheten.

Kundservice.

Allmänna frågor kring bygglov med mera

Helsingborg kontaktcenter svarar på allmänna frågor om bygglov, hur en bygglovsansökan går till samt kan hjälpa till med e-tjänsten eller att fylla i blanketter.  Du når kontaktcenter på telefon 042-10 50 00 eller epost kontaktcenter@helsingborg.se

Boka ett första möte med bygglovsenheten

Vill du träffa någon på bygglovsenheten för ett första möte för att diskutera dina byggplaner? Då kan du själv boka ett besök här. Du kan också kontakta Helsingborg kontaktcenter om du vill ha hjälp att boka ett besök.

Pågående ärenden eller bygglovsfrågor som kräver en bedömning eller tolkning

Har du frågor i ett pågående ärende hör du av dig direkt till din handläggare eller kontaktar Helsingborg kontaktcenter, som kan hjälpa dig att få kontakt med rätt person på bygglovsenheten. Kontaktcenter hjälper dig också att få kontakt med bygglovsenheten om du har frågor som kräver en bedömning eller tolkning i ett enskilt fall. Du kan till exempel få hjälp med att boka ett besök.

Du ansöker via vår e-tjänst Söka lov och anmälan, som kräver e-legitimation. Du kan annars skicka in din ansökan till bygglovsavdelningen@helsingborg.se. Du kan också lämna in dem på Helsingborg kontaktcenter, Stortorget 17, som har öppet helgfria vardagar 08:00-17:00.

Beställa ritningar och handlingar

Du kan beställa äldre ritningar gällande fastigheter i Helsingborg från stadens bygglovsarkiv. Besöker du oss får du hjälp av Helsingborg kontaktcenter, Stortorget 17.

Läs mer om bygglovsarkivet

Beställa kartutdrag

Du som äger en fastighet kan för eget bruk beställa ett utdrag från kommunens kartdatabas hos Helsingborg kontaktcenter.

Läs mer om hur du beställer kartutdrag

Beställa nybyggnadskarta

Om du ska bygga nytt behöver du en nybyggnadskarta. Du beställer den hos Helsingborg kontaktcenter eller stadsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet.

Läs mer om hur du beställer nybyggnadskarta