Icke etablerad krögare

Du som inte är etablerad krögare och som vill kunna servera alkohol till allmänheten vid ett enstaka tillfälle ska ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd. Tillfälliga tillstånd beviljas enbart för starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker - ej sprit.

Ansökan ska göras senast två månader innan tillställningen ska äga rum.

Dessa handlingar behöver du skicka till oss tillsammans med din ansökan:

  • Anmälan om serveringsansvariga personer.
  • Aktiebok om de sökande är ett aktiebolag.
  • Beskrivning av evenemanget: inriktning, huvudsaklig målgrupp, meny (utbud av mat och dryck), dans, underhållning, spel, öppettider, särskilda åldersgränser, hur vaktfrågan ska lösas med mera.
  • Avtal om markupplåtelse/nyttjanderättsavtal.

Ansök

Du kan ansöka via vår e-tjänst eller via blankett.