Alkohol i slutna sällskap

Om du vill servera alkohol i slutna sällskap under ett enstaka tillfälle ska du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd.

Du behöver inte ansöka om tillfälligt serveringstillstånd om du uppfyller alla tre punkterna nedan:

  • Serveringen sker vid ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
  • Serveringen anordnas utan vinstintresse och medför inte andra kostnader för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
  • Serveringen anordnas i andra lokaler än sådana där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.

Tänk på att det är skillnad på om du vill ha ett tillfälligt tillstånd för att servera alkohol vid ett enstaka tillfälle och på ett stadigvarande tillstånd. Här kan du läsa mer om stadigvarande serveringstillstånd.

Detta menas med slutet sällskap

Med slutet sällskap menas en begränsad krets av personer som är kända i förväg. En förteckning över det slutna sällskapet ska finnas till hands vid evenemanget.

Lokalen får inte vara öppen för nya gäster under tillställningen. Om personkretsen inte är begränsad anses det som servering till allmänheten.

Det tillfälliga serveringstillståndet innebär att du får servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker mot någon form av betalning.

Ansökan ska göras senast 1 månad innan tillställningen ska äga rum.

Dessa handlingar behöver vi tillsammans med din ansökan:

  • hyreskontrakt eller annan bekräftelse på att sökanden har rätt att använda lokalen.

Om sökanden är en förening ska du även skicka in:

  • protokoll som visar styrelsens sammansättning, vem som är firmatecknare samt
  • personnummer på samtliga personer som ingår i styrelsen.

Ansök

Här hittar du blanketter för ansökan.