Etablerad krögare

Du som är etablerad krögare och vill kunna servera alkohol till allmänheten vid ett enstaka tillfälle ska ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd. Tillfälliga tillstånd beviljas enbart för starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker - ej sprit.

Dessa handlingar behöver du skicka till oss tillsammans med din ansökan:

  • Kopia av eventuella serveringstillstånd i annan kommun.
  • Anmälan om serveringsansvariga personer.
  • Meny (utbud av mat och dryck).
  • Beskrivning av evenemanget, med ritning i A4-format.
  • Avtal om markupplåtelse/nyttjanderättsavtal.

Om du vill förlänga din serveringstid vid ett eller ett par tillfällen på en serveringsyta som redan är godkänd, räcker det att du lämnar in en ifylld och underskriven ansökan.

Ansök

Du kan ansöka via vår e-tjänst eller via blankett.