Ändrad användning av byggnad

Du behöver bygglov om du ska avsevärt ändra användningen av en byggnad.

Avsevärd ändrad användning är till exempel:

 • Från förskola till bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang
 • Från industrilokal till detaljhandel
 • Från bostad till hotell eller kontor
 • Från kontor till butik, hotell eller verkstad
 • Från lager till stormarknad
 • Från garage som bostadskomplement till lagerlokal för verksamhet
 • Från kontor till läkarmottagning (typ vårdcentral)
 • Från lokal för verksamhet till soprum
 • Från restaurang till kontor
 • Från bostad till soprum, tvättstuga eller annat bostadskomplement
 • Från samlingslokal (exempelvis bio (graf) till kontor eller butik
 • Från sporthall till försäljningslokal/butik
 • Från kontor till vandrarhem

Exempel på ändringar som inte bedöms så stora att de behöver bygglov:

 • Från del av bostad till kontor för den som bor i bostaden
 • Från kök till duschrum
 • Från butik till frisersalong
 • Från förskola till skola
 • Från sommarstuga till helårsbostad

Observera att även om du inte behöver bygglov för ändringen så kan det du vill göra vara anmälningspliktigt.

Läs mer om anmälningspliktiga åtgärder.