Avslutade markanvisningar

När en markanvisning antagits och tilldelats är markanvisningen avslutad.

Här hittar du de markanvisningar som har tilldelats. De står antingen inför byggstart eller är i vissa fall redan klara.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?