Markanvisning

Ett markanvisningsbeslut ger en byggaktör företräde att under en viss tid och på vissa villkor förhandla med staden om att exploatera ett visst markområde, exempelvis för att bygga bostäder. För att avgöra vilken byggaktör som ska få ett markanvisningsbeslut kan staden anordna så kallade markanvisningar.

Kommunens mark- och boendeprogram beskriver hur staden ska jobba med markanvisningar. Markanvisning används som ett medel för att nå de mål och den samhällsutveckling som kommunen vill uppnå.

Kommunen tillämpar fyra metoder för markanvisningar: tre typer av jämförelseförfarande (anbud, samverkan och tävling) och direktanvisning. Kommunens huvudsakliga metod är anbud.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00