Kommunens planer och kartor

Via kartor tar du del av Helsingborgs detaljplaner. Här finns också information om hur du beställer kartor och olika typer av mätningar.

Detaljplaner

Detaljplaner bestämmer vad du eller andra får göra och bygga i ett område. Via kartan klickar du dig fram till den detaljplan som gäller för ett visst område i Helsingborg. Du kan också ta del av detaljplaner som är under arbete och se i vilken fas de är.
Läs mer om detaljplaner

Översiktsplan 2021

Översiktsplanen är en vision för hela kommunen, både centrum, landsbygden och mindre tätorter. Planen visar bland annat var kommunen vill att det ska finnas bostäder och arbetsplatser, hur kollektivtrafiken kan utvecklas och vilka naturområden som bör bevaras. Syftet med stadsplanen är att hitta plats för allt det som behövs i en växande stad. Detta kallas för förtätning, vilket är en av stadens huvudstrategier för hur Helsingborg ska växa.
Läs mer om översiktsplanen.

Kommunkarta

I kommunens stadsatlas hittar du allt från fastighetsgränser och detaljplaner till bevarandeprogram och strandskydd. Kartan fylls på efter hand.
Gå till kommunens stadsatlas.

Beställa kartor

Du beställer kartor och kartanalyser som vi tar fram efter ditt behov, till exempel om du behöver underlag för bygglov.
Beställ nybyggnadskartor, kartunderlag för situationsplan eller tryckta kartor

Beställa mätning

Du beställer mätning om du till exempel ska bygga nytt eller bygga om. Du kan till exempel beställa husutstakning, ledningsvisning och VA-utsättning samt specialmätningar efter dina önskemål.
Beställ mätning

Beställa stompunkter

Du som behöver stompunkter för att utföra mätningsarbete kan hämta dem via Helsingborgs stads portal för öppen data.
Läs mer om stompunkter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00