Näringslivsetableringar

Mark och lokaler är grundläggande för näringslivsetableringar. Här har vi samlat information om stadens företagsområden, hur du köper mark och hur du hyr eller köper lokaler.