Så går en försäljning till

Vid anvisning av stadens mark för näringslivet tillämpas principerna enligt direktanvisning. Varje förfrågan hanteras enskilt utifrån verksamhetsutövarens behov och vid tillfället tillgänglig mark.

Kommunens mark- och boendeprogram beskriver hur staden ska arbeta med markanvisningar för näringsliv. Markanvisning används som ett medel för att nå de mål och den samhällsutveckling som kommunen vill uppnå.

Tilldelning av mark för näringslivet

Här kan du läsa steg för steg hur det går till när Helsingborgs stad anvisar mark för näringslivet.

Så går en försäljning till

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 - 17:00

Torsdag: 08:00 - 18:00

Fredag: 08:00 - 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00