Så går en försäljning till

Vid anvisning av stadens mark för näringslivet tillämpas principerna enligt direktanvisning. Varje förfrågan hanteras enskilt utifrån verksamhetsutövarens behov och vid tillfället tillgänglig mark.

Kommunens mark- och boendeprogram beskriver hur staden ska arbeta med markanvisningar för näringsliv. Markanvisning används som ett medel för att nå de mål och den samhällsutveckling som kommunen vill uppnå.

Tilldelning av mark för näringslivet

Här kan du läsa steg för steg hur det går till när Helsingborgs stad anvisar mark för näringslivet.

Så går en försäljning till

error_outline

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?