Arrende

Helsingborgs stad bjuder genom mark- och exploateringsenheten in till att lämna indikativt bud avseende arrende på jordbruksmark för ett flertal fastigheter inom kommunen. Det är totalt cirka 460 hektar mark som arrenderas ut. Tillträdesdag för arrenden är den 14 mars 2021. Arrendetiden är ettårsarrende.

Prospektet för arrende (pdf 431 kb). Här hittar du all information om arrendena och urvalsprocessen.

Blankett för intresseanmälan, (pdf 162 KB). Intresseanmälan fyller du i på denna blankett.

Skicka in till Helsingborgs stad innan den 9 juli 2020.  Adress: Helsingborgs stad, Mark- och exploateringsenheten, 251 89 Helsingborg (Märk kuvertet med ”Arrende”)

Exempel på arrendeavtal, (pdf 99 KB).

Observera att intresseanmälan ska postas till Helsingborgs stad och vara oss tillhanda senast den 9 juli 2020.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00