Arrende

Helsingborgs stad bjuder genom mark- och exploateringsenheten in till att lämna indikativt bud avseende arrende på jordbruksmark för ett flertal fastigheter inom kommunen. Det är totalt cirka 460 hektar mark som arrenderas ut. Tillträdesdag för arrenden är den 14 mars 2021. Arrendetiden är ettårsarrende.

Prospektet för arrende (pdf 431 kb). Här hittar du all information om arrendena och urvalsprocessen.

Blankett för intresseanmälan, (pdf 162 KB). Intresseanmälan fyller du i på denna blankett.

Skicka in till Helsingborgs stad innan den 9 juli 2020.  Adress: Helsingborgs stad, Mark- och exploateringsenheten, 251 89 Helsingborg (Märk kuvertet med ”Arrende”)

Exempel på arrendeavtal, (pdf 99 KB).

Observera att intresseanmälan ska postas till Helsingborgs stad och vara oss tillhanda senast den 9 juli 2020.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?