Oceanhamnen etapp två

Under våren 2017 pågick en markanvisningstävling för bostäder i den andra etappen i den nya stadsdelen Oceanhamnen.  Veidekke vann med sitt förslag Oceanbryggan.

Förslaget innehåller cirka 55 lägenheter som planeras att upplåtas med bostadsrätt. Återanvänt tegel ska användas när bostäderna byggs. Området ska också koppas till en förskola och de allmänna ytorna ska erbjuda ytterligare integration och lek.

Förslaget håller en mycket hög standard vad gäller hållbart byggande, med Svanenmärkning av byggnaderna, stomme av massivträ, gröna tak med djupa växtbäddar, fokus på cykeln och smarta tekniska lösningar. En mångfald av mötesplatser, även inne på gården, cykellobby med ljusschakt till cykelgaraget, kvartersloppis och lokaler som är flexibla över tid bidrar till social hållbarhet.

Detaljplanen rymmer totalt drygt 100 bostäder, en förskola och en idrottslokal. Tävlingen var öppen för byggherrar med erfarenhet och förmåga att genomföra liknande bo-stadsprojekt – samt med vilja att bidra i Helsingborgs stads arbete med att uppnå visionen för staden i allmänhet och för H+ och Oceanhamnen i synnerhet.

Norr om tävlingsområdet, längst ut på Oceanpiren, pågår förberedande arbeten av den första etappen i Oceanhamnen. Kajer renoveras och ledningar läggs så att våra exploatörer, i slutet på 2017, kan börja utbyggnaden av bostäder och kontor. I första etappen ska det byggas drygt 340 bostäder och 32 000 m2 kontorsytor i spektakulärt havsnära läge.

Läs pressmeddelande om Veidekkes vinnande förslag.

Läs mer om markanvisningen för Oceanhamnen etapp två.

Här beskriver vi hur vi har gjort vår bedömning och motivering.

Här kan du se alla bidrag

ByggherreArkitektProjektnamn
Bonum Seniorboende - RiksbyggenLINK arkitektur ABPackhus 55
Skanska Sverige ABJohan Celsing arkitektkontorT+
PEAB Bostad ABTengbomOcean Hub
Genova Property Group ABSemrén+MånssonSumman av 3
Serneke Projektstyrning ABOnix International AB, Alex van de Beld och Stefan JohanssonBÅK
Stadsstudio ABStadsstudio ABAktiv Blandstad
Fastighets AB 3HUSPontus Möller Arkitekter AB200 Medley
WästbyggProjektutveckling Sverige ABLiljewall Arkitekter ABkv Godset
Kärnhem Bostadsproduktion ABErséus Arkitekter ABOcean´s fifth
Sydö Property ABErik Giudice ArchitectsHamnateljéerna
Veidekke Bostad ABKjellander och Sjöberg ArkitektkontorOceanbryggan
FB Bostad ABKanozi arkitekterOceanien
Mjöbäcks Entreprenad AB och JärngrindenKrook & TjäderOceanhamnen - ett varv till
AB HelsingborgshemArkitema ArchitectsKvarteret Vågterassen

Dokument för markanvisningen