Frågor och svar om Oceanhamnen etapp två

Här finns samlade svar på frågor som kommit in i samband med markanvisningen för Oceanhamnen etapp två.