Pålsjö 1:1, Senderödsvägen

De tre kvarter som ingick i intresseanmälan för tilldelning av byggrätter inom detaljplan för fastigheten Pålsjö 1:1 med flera, Senderödsvägen, Pålsjö, Helsingborgs stad är nu tilldelade. Markanvisningsavtal tecknas med parterna under början av 2018.

Under hösten 2017 bjöd Helsingborgs stad in byggherrar att göra en intresseanmälan för tilldelning av återstående byggrätter för bostäder inom detaljplanen för Pålsjö 1:1. Intresseanmälan gällde totalt tre olika byggrätter.

Vid anbudstidens slut hade totalt 18 förslag kommit in från 15 byggherrar. I samtliga kvarter premierades både pris och gestaltning. För fastigheterna Kalken 1 och Mässhaken 1 togs även hänsyn till utnyttjandegrad och upplåtelseform. För fastigheten Kalken 2 gavs poäng för senior- eller trygghetsboende.

I dokumenten framgår poängbedömningen för samtliga bidrag och även en motivering för de främsta förslagen.

Mässhaken 1

  • Fastighetsareal: 1 550 kvadratmeter
  • Användning: Bostad
  • Byggnadshöjd: Lägsta nockhöjd är 7,0 meter och högsta nockhöjd är 20,0 meter

Kalken 1

  • Fastighetsareal: 2 931 kvadratmeter
  • Användning: Bostad, centrum och parkering
  • Byggnadshöjd: Lägsta nockhöjd är 7,0 meter och högsta nockhöjd är 20,0 meter

Kalken 2

  • Fastighetsareal: 2 804 kvadratmeter
  • Användning: Bostad och centrum
  • Byggnadshöjd: Lägsta nockhöjd är 7,0 meter och högsta nockhöjd är 20,0 meter
  • På Kalken 2 ser vi gärna att senior- eller trygghetsbostäder uppförs

Att en hög grad av detaljplanens byggrätt, minst 75 procent, utnyttjas var ett krav. Parkering byggs enligt detaljplanen och enligt stadens parkeringsnorm.

Läs mer i dokumenten.

Läs mer om stadens livskvalitetsprogram.