Helsingborg Ryktborsten 2, Laröd

Genom enheten för mark och exploatering bjöd Helsingborgs stad under våren 2020 in exploatörer att göra intresseanmälan för prekvalificering till markanvisning av byggrätten inom fastigheten Helsingborg Ryktborsten 2, i Laröd. Totalt fyra bidrag gick vidare till anbudsinlämning och beslut om tilldelning av markanvisning är nu taget.

Steg ett var en prekvalificering där urval skedde utifrån företagsinformation, beskriven konceptidé, tillhörande grov situationsplan där projektet redovisades utifrån rådande planförutsättningar, samt presenterade referensprojekt. Vid prekvalificeringens slut hade totalt 15 förslag inkommit. Följande gick vidare från prekvalificering till anbudsinlämning:

  • GBJ Bostadsutveckling AB med Tengbom Arkitekter
  • Veidekke Eiendom AB med FOJAB Arkitekter AB
  • Executive Property Svenska AB och We Construction med Wingårdh Arkitektkontor AB
  • Riksbyggen Ekonomiska Förening med Jaenecke Arkitekter AB

I steg två tävlade dessa fyra exploatörer med fullständigt arkitektförslag, detaljerade handlingar och skisser. Efter anbudsinlämning och utvärdering tilldelades följande exploatör byggrätten:

  • Riksbyggen Ekonomiska Förening med Jaenecke Arkitekter AB

Frågor och svar

error

Kontaktperson

Frans Sörensen, enheten för mark och exploatering
Epost: frans.sorensen@helsingborg.se
Telefon: 042-10 51 89

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?