Maria station, etapp 2

Genom enheten för mark och exploatering bjöd Helsingborgs stad in byggherrar att göra intresseanmälningar för prekvalificering för byggrätterna Fibulan 1 och Islaggen 1. Fastigheterna omfattas av detaljplanen för fastigheten Berga 1:10 med flera Maria stationsområde. Totalt sex bidrag gick vidare till anbudsinlämning och beslut om tilldelning av markanvisning är nu taget.

Vid prekvalificeringens slut hade totalt 14 förslag kommit in från tio byggherrar. Följande gick vidare från prekvalificering till anbudsinlämning:

  • Fibulan 1: BrA Invest (Fastighets AB 3hus), Veidekke Bostad AB och Serneke projektstyrning AB.
  • Islaggen 1: Dilum Fastigheter AB, Riksbyggen ekonomisk förening och Tornet Bostadsproduktion AB.

Efter anbudsinlämning och utvärdering tilldelades följande byggrätterna:

  • Fibulan 1: Serneke projektstyrning AB
  • Islaggen 1: Tornet bostadsproduktion AB

Anbudsinlämning efter prekvalificering

Prekvalificering

Samtliga bidrag