Kvarteret Ankan, Högasten

Genom enheten för mark och exploatering bjöd Helsingborgs stad in byggherrar att göra intresseanmälningar för prekvalificering för byggrätten inom kvarteret Ankan. Totalt fyra bidrag gick vidare till anbudsinlämning och beslut om tilldelning av markanvisning är nu taget.

Vid prekvalificeringens slut hade totalt 17 förslag inkommit. Följande gick vidare från prekvalificering till anbudsinlämning:

  • Fastighet AB 3Hus med arkitektfirman Kjellgren Kaminsky AB
  • Dilum AB med FOJAB Arkitekter AB
  • Lansa Fastigheter AB med Semrén och Månsson Arkitektkontor AB
  • Järngrinden AB med Mjöbäcks Entreprenad AB, Strandlyckan Invest AB och Arkitekterna Krook & Tjäder AB

Efter anbudsinlämning och utvärdering tilldelades följande byggrätten:

Järngrinden AB med Mjöbäcks Entreprenad AB, Strandlyckan Invest AB och Arkitekterna Krook & Tjäder AB

Vid frågor kontakta:

Cazandra Olsérius, enheten för mark och exploatering
Epost: cazandra.olserius@helsingborg.se
Telefon: 042-10 21 55

Anbudsinlämning efter prekvalificering

Prekvalificering

Samtliga anbud

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 - 17:00

Torsdag: 08:00 - 18:00

Fredag: 08:00 - 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00