Kvarteret Ankan, Högasten

Genom enheten för mark och exploatering bjöd Helsingborgs stad in byggherrar att göra intresseanmälningar för prekvalificering för byggrätten inom kvarteret Ankan. Totalt fyra bidrag gick vidare till anbudsinlämning och beslut om tilldelning av markanvisning är nu taget.

Vid prekvalificeringens slut hade totalt 17 förslag inkommit. Följande gick vidare från prekvalificering till anbudsinlämning:

  • Fastighet AB 3Hus med arkitektfirman Kjellgren Kaminsky AB
  • Dilum AB med FOJAB Arkitekter AB
  • Lansa Fastigheter AB med Semrén och Månsson Arkitektkontor AB
  • Järngrinden AB med Mjöbäcks Entreprenad AB, Strandlyckan Invest AB och Arkitekterna Krook & Tjäder AB

Efter anbudsinlämning och utvärdering tilldelades följande byggrätten:

Järngrinden AB med Mjöbäcks Entreprenad AB, Strandlyckan Invest AB och Arkitekterna Krook & Tjäder AB

Vid frågor kontakta:

Cazandra Olsérius, enheten för mark och exploatering
Epost: cazandra.olserius@helsingborg.se
Telefon: 042-10 21 55

Anbudsinlämning efter prekvalificering

Prekvalificering

Samtliga anbud

error
picture_as_pdf
prekv-serneke (pdf, 12.23 MB)
picture_as_pdf
prekv-skanska (pdf, 6.71 MB)
picture_as_pdf
prekv-spridd (pdf, 5.5 MB)
picture_as_pdf
prekv-tornet (pdf, 1.99 MB)
picture_as_pdf
prekv-willa-nordic-del-1 (pdf, 2.48 MB)
picture_as_pdf
prekv-willa-nordic-del-2 (pdf, 533.39 KB)
picture_as_pdf
anbud-3hus-beskrivning (pdf, 4.32 MB)
picture_as_pdf
anbud-dilum-beskrivning (pdf, 2.09 MB)
picture_as_pdf
anbud-jarngrinden-beskrivning (pdf, 5.18 MB)
picture_as_pdf
anbud-jarngrinden-ritning (pdf, 13.07 MB)
picture_as_pdf
anbud-lansa-beskrivning (pdf, 3.73 MB)
picture_as_pdf
anbud-lansa-ritning (pdf, 13.11 MB)
picture_as_pdf
prekv-3hus (pdf, 9.92 MB)
picture_as_pdf
prekv-cernera-del-1 (pdf, 2.22 MB)
picture_as_pdf
prekv-cernera-del-2 (pdf, 19.01 MB)
picture_as_pdf
prekv-dilum (pdf, 3.07 MB)
picture_as_pdf
prekv-gosta-bengtsson-del-1 (pdf, 3.72 MB)
picture_as_pdf
prekv-helsingborgshem-del-1 (pdf, 2.43 MB)
picture_as_pdf
prekv-helsingborgshem-del-2 (pdf, 6.5 MB)
picture_as_pdf
prekv-jarngrinden (pdf, 2.5 MB)
picture_as_pdf
prekv-k-fastigheter (pdf, 932.3 KB)
picture_as_pdf
prekv-klarabo-del-1 (pdf, 3.48 MB)
picture_as_pdf
prekv-magnolia (pdf, 9.5 MB)
picture_as_pdf
prekv-lansa (pdf, 1.94 MB)
picture_as_pdf
prekv-klarabo-del-2 (pdf, 6.79 MB)
picture_as_pdf
anbud-3hus-ritning (pdf, 3.73 MB)
picture_as_pdf
anbud-dilum-ritning (pdf, 5.14 MB)
picture_as_pdf
prekv-obos (pdf, 3.88 MB)
picture_as_pdf
prekv-stadstudio (pdf, 4.53 MB)
picture_as_pdf
prekv-gosta-bengtsson-del-2 (pdf, 8.78 MB)

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?