Gustavslund – Bonden 7

Genom mark- och exploateringsenheten bjöd Helsingborgs stad  in byggherrar att göra en intresseanmälan för tilldelning av byggrätter inom kvarteret Bonden, Gustavslund. Staden var också   positiva till att personer eller föreningar som ville driva byggemenskaper anmälde sitt intresse.

Inom detaljplanen finns ett kvarter med byggrätter. Att en hög grad av detaljplanens byggrätt (minst 75%) utnyttjas var ett önskemål. Parkering byggs i enlighet med detaljplanen och enligt stadens parkeringsnorm. Detaljplanen är laga kraftvunnen.

I nedanstående dokument finns mer information.