Oceanhamnen

Under hösten 2014 pågick en markanvisningstävling för bostäder i Oceanhamnen. Ett område om ska utvecklas till en pulserande stadsdel byggd på öar.

I den nya och centralt belägna stadsdelen Oceanhamnen ska det byggas bostäder. Det är ett spännande stadsutvecklingsprojekt, som bjuder på stora möjligheter i gestaltning, lekfullhet och nytänkande.

Under hösten 2014 var det många entreprenörer som var med och tävlade om att bygga bostäder och det blev sju vinnande förslag. På Youtube kan du se vilka förslag som vann markanvisningstävling för bostäder i Oceanhamnen. På Bambuser kan du se när de sju vinnande förslagen presenterades.

Byggherrarna förväntas vara med och utveckla Oceanhamnen och vilja bidra i arbetet med att uppnå visionen Helsingborg 2035.

Planförslaget gör det möjligt att bygga cirka 320 nya bostäder och cirka 2 600 kvadratmeter lokaler för handel, restauranger och service, fördelat på fyra kvarter. Varje kvarter är uppdelat i två bostadsprojekt.

Läs mer på webbplatsen för Hplus.

Broschyr om Oceanhamnen

Vill du få broschyren  om Oceanhamnen hemskickad, mejla till oceanhamnen@helsingborg.se och lämna namn och adress.

Frågor och svar

Om du har en fråga kring Oceanhamnen, mejla till oceanhamnen@helsingborg.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?