Drottninghögs centrum

Genom enheten för mark och exploatering bjöd Helsingborgs stad våren 2019 in byggherrar att göra intresseanmälan för prekvalificering av byggrätten Hemvärnsmannen 1 på Drottninghög. Beslut om tilldelning av markanvisning är nu taget och markanvisningen tilldelades Fastighets AB 3Hus.

Planområdet är beläget mitt i stadsdelen Drottninghög längs Vasatorpsvägen och innebär en möjlighet att skapa ett unikt landmärke som dessutom kan bli en av huvudattraktionerna till Helsingborgs stadsmässa H22.  Läs mer om stadsmässan på h22.se.

Motivering för tilldelningen

Förslaget redovisar en spännande lösning med en intressant arkitektur där fasadmaterialet av tegel ansluter väl till befintliga byggnader i området och är såväl hållbart som ett karaktärsfullt inslag i stadsbilden.

Förslaget redovisar en byggnad som genom sitt starka formspråk ger platsen en tydlig markering och målpunkt i området. Byggnadens uppbyggnad med kvadrater och adderade balkonger med inslag av grönska är innovativt.

De gemensamma gröna terrasserna bidrar till en social gemenskap för de boende och är även en viktig miljömässig del i konceptet och bidrar även till att hantera dagvatten på ett positivt sätt.

Den uppglasade bottenvåningen med publika funktioner skapar ett bra komplement till torget och trafiksituationen. Den avgränsade innergården ger ett elegant intryck och bidrar till en tydlig zon mellan det privata och det offentliga.

Byggrätten

Fastighet: Hemvärnsmannen 1

Område: Drottninghögs centrum

Areal: 1699 kvadratmeter

Byggnadstyp: Flerbostadshus med bostads- och centrumändamål

Maximal byggnation: 10 000 kvadratmeter bruttoarea i upp till 16 våningar

Har du frågor om markanvisningen kan du kontakta Charlotte Olsson på charlotte.olsson@helsingborg.se

Följande dokument utgör underlag till intresseanmälan. Kontakta Charlotte Olsson om du behöver filer i dwg-format.

Frågor och svar kommer att publiceras på hemsidan löpande under tiden för intresseanmälan.

Frågor och svar

Referensprojekten kan vara från både arkitekt och exploatör

Vi efterfrågar information som stärker bolagets möjligheter att genomföra projektet. Det kan ex vara en årsredovisning eller liknande som visar bolagets ekonomiska kapacitet.