Här får du köra

Du får inte köra fordon som är märkningspliktigt (orangefärgad skylt) enligt den europeiska överenskommelsen om transport av farligt gods på väg (ADR) eller enligt föreskrifter meddelade av Statens räddningsverk (ADR-S) på allmän väg inom Helsingborgs tätort. Men det finns undantag.

Här får du köra:

 • Atlantgatan, mellan Oceangatan och färjeterminal
 • Bredgatan mellan Oljehamnsleden och Gasmästaregatan
 • Gasmästaregatan
 • Industrigatan mellan Högastensgatan och Koppargatan
 • Koppargatan
 • Lagmansgatan mellan trafikplats Ramlösa och Landskronavägen
 • La Cours gata
 • Malmöleden mellan trafikplats Ramlösa och trafikplats Helsingborgs södra inklusive trafikplats Ramlösa och trafikplats Ättekulla
 • Oceangatan
 • Oljehamnsleden mellan Bredgatan och Sjögatan
 • Rusthållsgatan
 • Rännarbanan inklusive avfart från Lagmansgatan
 • Sjögatan
 • Stormgatan
 • Sydhamnsgatan
 • Väg 111
 • Väg E4.23
 • Ängelholmsleden
 • Ängelholmsvägen

Undantag gäller även för hamnområdet och för transport den kortaste färdvägen mellan de angivna ägarna och leverantör eller mottagare, som inte är belägen i anslutning till nämnda vägar. Vidare gäller undantag för färd den kortaste vägen mellan tillåtna vägar och tillåtna uppställningsplatser.