Så söker du dispens för tunga, långa och breda fordon

Transporter som är särskilt tunga, långa eller breda ska köras på ett så trafiksäkert sätt som möjligt och på vägar där en eventuell olycka innebär så liten skada som möjligt. För att köra transporter som är särskilt breda, tunga eller långa behöver du därför dispens för det.

Du ska söka transporttillstånd för fordon eller fordonståg som överträder trafikreglerna i Trafikförordningens (SFS 1998:1276) fjärde kapitel § 11-17, som du kan läsa på riksdagens webbplats. Du ansöker om transporttillstånd genom att fylla i blanketten för dispenstransport på Trafikverkets webbplats.

Handläggningstiden är omkring fem dagar.

Hit skickar du din ansökan:

Om ansökan berör flera kommuner ska du skicka den till Trafikverkets regionkontor i den region där färden startar. Om din ansökan däremot endast berör Helsingborg stad fyller du i samma blankett men skickar den till stadsbyggnadsförvaltningen.

Trafikverket Region Skåne
Box 543
291 54 Kristianstad

eller

Stadsbyggnadsförvaltningen
251 89 Helsingborg
e-post: trafikenheten@helsingborg.se