Så söker du dispens för tunga, långa och breda fordon

Transporter som är särskilt tunga, långa eller breda ska köras på ett så trafiksäkert sätt som möjligt och på vägar där en eventuell olycka innebär så liten skada som möjligt. För att köra transporter som är särskilt breda, tunga eller långa behöver du därför dispens för det.

Du ska söka transporttillstånd för fordon eller fordonståg som överträder trafikreglerna i Trafikförordningens (SFS 1998:1276) fjärde kapitel § 11-17, som du kan läsa på riksdagens webbplats. Du ansöker om transporttillstånd genom att fylla i blanketten för dispenstransport på Trafikverkets webbplats.

Handläggningstiden är omkring fem dagar.

Hit skickar du din ansökan:

Om ansökan berör flera kommuner ska du skicka den till Trafikverkets regionkontor i den region där färden startar. Om din ansökan däremot endast berör Helsingborg stad fyller du i samma blankett men skickar den till stadsbyggnadsförvaltningen.

Trafikverket Region Skåne
Box 543
291 54 Kristianstad

eller

Stadsbyggnadsförvaltningen
251 89 Helsingborg
e-post: trafik.sbf@helsingborg.se

Avgiften för transportdispens för särskilt tunga, långa eller breda fordon inom Helsingborgs stad är 1 000 kronor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00